MAMA A SYN – ZÁKLADNÝ ONLINE KURZ

 

 

 

8-14 ROKOV

 

SLEDUJ VIDEÁ

Skorá puberta

Dospievanie – školák

Chlapec pomaly vstupuje do obdobia puberty, stáva sa z neho školák a potrebuje sa stále viac a viac priblížiť svetu mužov. Stále ma chuť spoznávať a skúšať nové veci, testuje si svoju spôsobilosť. Veľmi dôležité je pre jeho vývoj aj v tomto období sa metaforicky stretnúť so smrťou. Prebúdza sa fyzicky a spoznáva svoje emócie a učí sa s nimi žiť. 

Stiahnuť ako audio

Stredná puberta

Dospievanie – adolescent

Škola ho často nebaví, schováva  sa vo svojom svete počítačových hier. Je apatický, nič ho nebaví, chceme mu pomôcť a myslíme si, že niečo nieje v poriadku. Skúma svoju intimitu a svoje telo, je už viac zameraný na seba ako na rodinu. Pomaly prichádza dôležitý moment prechodovej ceremónie, kde my rodičia a rodina sa k nemu chováme ako k mladému mužovi. 

Stiahnuť ako audio

Přehled modulů základního kurzu

0 – 7 rokov

 • prenatál – zodpovednosť, dôvera, láskavosť
 • ranné detstvo – stretnutie so smrťou, telo, bezpečie, dotyky
 • stredné detstvo – vôľa, vzdor, samostatnosť
 • neskoré detstvo – hravosť, vina, cieľavedomosť

 

1 hod 56 min

8 – 14 rokov

 • skorá puberta, dospievanie – školák, fyzické prebudenie, emócie, spôsobilosť,
 • stretnutie so smrťou
 • stredná puberta, dospievanie – adolescent, záujem, prechod, sebavyjadrenie
 • skúšky, skúšanie, výzvy, …

 

1 hod 35 min

15-21 rokov

 • neskorá puberta, dospievanie – mladý muž, dary, smer cesty, prepustenie
 • dochádza k prebudeniu duše a k fyzickej zrelosti
 • prechod zo zamerania na seba do obdobia konania, tvorenia
 • prechod z kolektívnej duše do individuálnej

1 hod 4 min