MAMA A SYN – ZÁKLADNY ONLINE KURZ

 

 

 

15-21 LET

 

POZRI SA
NA VIDEO

Neskorá puberta

Dospievanie – mladý muž

 Je to čas, keď vedľa nás žije mladý muž. Dospieva fyzicky a prebúdza sa ako muž aj mentálne. Uvidieť a uznať jeho dary, talenty, pozíciu mladého muža ako rodič je esenciálne. Hľadá smer v živote a pomaly príde čas ho pustiť do sveta.

Stiahnuť ako audio

Přehled modulů základního kurzu

0 – 7 rokov

 • prenatál – zodpovednosť, dôvera, láskavosť
 • ranné detstvo – stretnutie so smrťou, telo, bezpečie, dotyky
 • stredné detstvo – vôľa, vzdor, samostatnosť
 • neskoré detstvo – hravosť, vina, cieľavedomosť

 

1 hod 56 min

8 – 14 rokov

 • skorá puberta, dospievanie – školák, fyzické prebudenie, emócie, spôsobilosť,
 • stretnutie so smrťou
 • stredná puberta, dospievanie – adolescent, záujem, prechod, sebavyjadrenie
 • skúšky, skúšanie, výzvy, …

 

1 hod 35 min

15-21 rokov

 • neskorá puberta, dospievanie – mladý muž, dary, smer cesty, prepustenie
 • dochádza k prebudeniu duše a k fyzickej zrelosti
 • prechod zo zamerania na seba do obdobia konania, tvorenia
 • prechod z kolektívnej duše do individuálnej

1 hod 4 min