Máma a syn Intensive

6 – TÝDENNÍ ONLINE PROGRAM

Otec a dcera

6 – TÝDENNÍ ONLINE PROGRAM

OD DÍVKY K ŽENĚ

SBLIŽUJÍCÍ VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ PRO MAMINKY A DCERY

Z CHLAPCE MLADÝM MUŽEM

5 – DENNÍ  PŘECHODOVÝ RITUÁL PRO OTCE A SYNY
(8 – 18 r.)

MÁMA A SYN

VÍKENDOVÝ POBYT PRO MÁMY A SYNY

„Škola života nezná prázdniny“

Jan Amos Komenský

„Naším záměrem je podporovat muže, ženy a děti všech věkových skupin v rodinách i na školách do té míry, aby získali zručnost vnímat různé situace v rodině ale i ve vnějším světě a schopnost čelit jim a zvládat je se jim stala úplně přirozenou.“

 

 

 

„Věříme, že každý může najít svůj jedinečný talent a dar a také, že je schopný vidět a uznat talenty a dary i u druhých. 

 Každý může objevit a zrealizovat svoji osobní, partnerskou a rodičovskou vizi pro další etapu svého života.“

#ROSTEME SPOLU

Vyber si, co tě zajímá 

co nás brzy čeká

Šestitýdenní ŽIVÝ online kurz k nové dynamice vztahu se synem

6 týdnů / modulů plných praktických tipů a aktivit obsahujících funkční rady na převedení teorie do praxe, živých setkání a konzultací přes Zoom, rozhovorů, instruktážních videí, podpůrná skupina na fb a mnoho dalšího …

MÁMA A SYN INTENSIVE ONLINE KURZ

ZAČÍNÁME 11.1.2023!

CENA

7 390 Kč

Šestitýdenní online kurz k nové dynamice vztahu se synem

6 týdnů / modulů plných praktických tipů a aktivit obsahujících funkční rady na převedení teorie do praxe, rozhovorů, instruktážních videí, podpůrná skupina na fb a mnoho dalšího. Začít můžete kdykoliv. Součástí programu nejsou setkání online.

MÁMA A SYN ONLINE KURZ

CENA

4 390 Kč

Šestitýdenní online kurz k nové dynamice vztahu s dcerou

6 týdnů / modulů plných praktických tipů a aktivit obsahujících funkční rady na převedení teorie do praxe, rozhovorů, instruktážních videí, podpůrná skupina na fb, …Začít můžete kdykoliv. Součástí programu nejsou setkání online.

OTEC A DCERA ONLINE KURZ

OTEVÍRÁME 11.1.2023.

CENA

4 390 Kč

ŽIVÉ AKCE

Víkendový pobyt pro mámy a syny (8 – 15 r.)

MÁMA A SYN

 7. – 9. 10. 2022

329 EUR

Sbližující víkenové setkání pro maminky a dcery (9 – 15 let)

OD DÍVKY K ŽENĚ

 14. – 15. 1. 2023

6 300 CZK

„Největší dary, které můžeme dát svých dětem, jsou kořeny zodpovědnosti a křídla nezávislosti.“

Denis Waitley

NAŠE PROGRAMY

PROGRAMY ONLINE

Vytvořili jsme pro vás jedinečné a transformační modely podpory vztahů mezi rodiči a dětmi s cílem poskytnout schopnosti a zručnosti pro porozumění světu puberťáka a naučit se jak komunikovat, řešit konflikty, vidět jeho dary a talenty a hlavně ho podpořit na jeho cestě k dospělosti.

ŽIVÁ setkání

Nabízíme různé možnosti setkání pro muže, ženy a děti včetně konzultací, rozhovorů, diskusí, až po několikadenní pobyty, rodinné tábory a přechodové rituály. Naše pobyty podporují mladé lidi v tom, aby se stali zodpovědnějšími a odolnějšími a prokazatelně posilňují rodinné vztahy, což pak následně posilňuje i jejich komunity.  Naše programy jsou vhodné pro děti a dospívající v doprovodu rodičů a nebo blízké osoby, které důvěřují. 

Pro školy

Podpoříme Vás při Vašem vývoji ve zkušeného a autentického lídra při vedení mladých lidí ve smyslu přechodového rituálu a řešení konfliktů. Pro studenty nabízíme diskuse a workshopy na témata ZDRAVÉ DOSPÍVANÍ, přístup ke konfliktům KáMEN A VODA, případně vedeme rozhovory, které s vámi rodiče nevedou –              10 ROZHOVORŮ, KTERÉ MLADÝ ČLOVĚK POTŘEBUJE ZAŽÍT.

pro dětské domovy

Téměř každý potřebujeme vzor, člověka, lidi, kteří nás inspirují vlastním životem i slovem. Lidi, na které se můžeme spolehnout. Poskytujeme možnost stát se PATRONEM dítěti v dětském domově. 

ŘEKLI O NÁS

„Tato akce otců se syny mě totálně překvapila, Když jsem o tom později uvažoval, zjistil jsem, že to, co jsme tam spolu, já a René, spolu s ostatními chlapy zažili, se nedá porovnat s ničím, co jsem dosud absolvoval. A to mám za sebou věci, ke kterým se běžný smrtelník ani nepřiblíží. Od té doby se snažím se svými syny i jejich matkami jednat jinak a převádět věci odtamtud do života. Strašně rychle se na to ale v tom běžném shoně zapomíná. Proto chci v takových setkáním pokračovat, abych si to obnovoval a posouval dále.“

JUDr, Jozef Krajča, Slovensko

Díky víkendu Od dívky k ženě se nám s mou 12 letou dcerou velmi zlepšil osobní vztah. Jsem za to velmi vděčná. Verunka září a občas se přijde ke mně přitulit. Je nejstarší ze tří našich dětí a s narozením mladšího sourozence jsem na ni měla mnohem míň času a nedařilo se mi mít k ní hlubší vztah. Dlouho jsem po tom toužila a bylo mi to hluboce líto. Tak jsme společně vyrazily na víkendový pobyt. Bylo moc příjemné spolu strávit čas v kruhu dalších žen a jejich dcer. Bylo vytvořeno velmi milé a bezpečné zázemí pro hlubší komunikaci, prožitky a otevřenost. Za to velice děkuji. Na podobnou akci se rády zase vydáme.

Blanka a Verunka, Písek

Děkuji za nádherný víkend, který jsem díky vám mohla se svojí dcerou prožít. Jak popsat něco, pro co se jen těžko nacházejí slova: zastavení se, absolutní zklidnění, spočinutí, souznění, radost, hravost, moudrost, nové poznání, uvědomění si důležitosti sdílení v kruzích žen a pobývání v ženské energii… Nejvýstižněji to shrnula Janička otázkou: „Mami pojedeme znovu? Já bych moc chtěla…“ Přála bych všem maminkám a jejich dcerám, aby mohly spolu zažít něco tak neobyčejného a mimořádného…. S radostí uvítáme další podobné víkendy! Děkujeme. 🌹 

Jana a Janička, Praha

„Přechodový rituál otců a synů s Jozefem změnil můj život, změnil život mého syna a teď s odstupem času můžu i s jistotou říct, že ovlivnil i životy ostatních členů mé rodiny. Syn si dobře uvědomil moc nad sebou samým a já jsem ho začal vidět úplně jinak. Ve společnosti ostatních otců a synů jsme cítili nesmírnou soudržnost, energii, přijetí a podporu. Jsem přesdvědčený, že všichni moji synové to potřebují zažít. Všichni synové to potřebují zažít.“

Michal Poliak, Prievidza

.