Online pro vás

Pro rodiče, otce, mámy a děti

OTEC A DCERA ONLINE kurz

Vytvořili jsme jedinečné a transformační modely podpory vztahů mezi otci a dcerami s cílem poskytnout schopnosti a dovednosti porozumět světu dcery a vědět, jak komunikovat, řešit konflikty, jak přistupovat k její ženskosti i divokosti, jak spatřit její dary a talenty a hlavně jak ji podpořit na její cestě k sebevědomé dospělé ženě. A stejně tak jak podpořit a vyživit sám sebe a cítit se v roli otce dobře.

Čeká vás 6 týdnů plných praktických tipů a aktivit obsahujících funkční rady pro převedení teorie do praxe, rozhovorů, instruktážních videí, podpůrná fb skupina a mnoho dalšího.

MÁMA A SYN INTENSIVE ONLINE KURZ

Vytvořili jsme jedinečné a transformační modely podpory vztahů mezi matkami a syny s cílem poskytnout schopnosti a zručnosti porozumět světu syna a naučit se jak komunikovat, řešit konflikty, vidět jeho dary a talenty a hlavně ho podpořit na jeho cestě k dospělosti. Dále jak podpořit a vyživit sebe sama a cítit se dobře v úloze matky. Kurz začíná 11. 1. a v průběhu 6 týdnů vás čekají živá online setkání, podpůrná FB skupina a mnoho dalšího.

Cesta syna
základní ONLINE kurz ZDARMA

Vytvořili jsme jedinečné a transformační modely podpory vztahů mezi matkami a syny s cílem poskytnout schopnosti a zručnosti porozumět světu syna a naučit se jak komunikovat, řešit konflikty, vidět jeho dary a talenty a hlavně ho podpořit na jeho cestě k dospělosti. Dále jak podpořit a vyživit sebe sama a cítit se v úloze matky dobře. Kurz nabízíme ZADARMO.

KVÍZ – vztah mámy a syna 

Připravujeme pro vás kvíz na podporu vztahů mezi matkou a synem s cílem poskytnout schopnosti a zručnosti jak porozumet světu mužů a jak podpořit syna na jeho cestě k dospělosti.  

ŘEKLI O NÁS

„Tato akce otců se syny mě totálně překvapila, Když jsem o tom později uvažoval, zjistil jsem, že to, co jsme tam spolu, já a René, spolu s ostatními chlapy zažili, se nedá porovnat s ničím, co jsem dosud absolvoval. A to mám za sebou věci, ke kterým se běžný smrtelník ani nepřiblíží. Od té doby se snažím se svými syny i jejich matkami jednat jinak a převádět věci odtamtud do života. Strašně rychle se na to ale v tom běžném shoně zapomíná. Proto chci v takových setkáním pokračovat, abych si to obnovoval a posouval dále.“

JUDr. Jozef Krajča, Slovensko

Díky víkendu Od dívky k ženě se nám s mou 12 letou dcerou velmi zlepšil osobní vztah. Jsem za to velmi vděčná. Verunka září a občas se přijde ke mně přitulit. Je nejstarší ze tří našich dětí a s narozením mladšího sourozence jsem na ni měla mnohem míň času a nedařilo se mi mít k ní hlubší vztah. Dlouho jsem po tom toužila a bylo mi to hluboce líto. Tak jsme společně vyrazily na víkendový pobyt. Bylo moc příjemné spolu strávit čas v kruhu dalších žen a jejich dcer. Bylo vytvořeno velmi milé a bezpečné zázemí pro hlubší komunikaci, prožitky a otevřenost. Za to velice děkuji. Na podobnou akci se rády zase vydáme.

Blanka a Verunka, Písek

Děkuji za nádherný víkend, který jsem díky vám mohla se svojí dcerou prožít. Jak popsat něco, pro co se jen těžko nacházejí slova: zastavení se, absolutní zklidnění, spočinutí, souznění, radost, hravost, moudrost, nové poznání, uvědomění si důležitosti sdílení v kruzích žen a pobývání v ženské energii… Nejvýstižněji to shrnula Janička otázkou: „Mami pojedeme znovu? Já bych moc chtěla…“ Přála bych všem maminkám a jejich dcerám, aby mohly spolu zažít něco tak neobyčejného a mimořádného…. S radostí uvítáme další podobné víkendy! Děkujeme. 🌹 

Jana a Janička, Praha

„Přechodový rituál otců a synů s Jozefem změnil můj život, změnil život mého syna a teď s odstupem času můžu i s jistotou říct, že ovlivnil i životy ostatních členů mé rodiny. Syn si dobře uvědomil moc nad sebou samým a já jsem ho začal vidět úplně jinak. Ve společnosti ostatních otců a synů jsme cítili nesmírnou soudržnost, energii, přijetí a podporu. Jsem přesdvědčený, že všichni moji synové to potřebují zažít. Všichni synové to potřebují zažít.“

Michal Poliak, Prievidza

.