MAMA A SYN – ZÁKLADNY ONLINE KURZ

 

 

 

0-7 LET

 

SLEDUJ VIDEÁ

Prenatál

Od počatia k narodeniu

Niekedy vedia rodičia presne, niekedy to vie len mama, v ktorom momente počali dieťa. Niekedy sa nám môže zdať, že je to náhodný proces. Je to naozaj tak? Poď sa pozrieť na to, aký vplyv môže mať na osobnosť človeka moment jeho počatia a samotné tehotenstvo. Čo je dôležité mať na zreteli pred a aj pri počatí. Ako sú napríklad dôvera, láskavosť, zodpovednosť dôležité v prenatálnom období syna?

Stiahnuť ako audio

Ranné detstvo

Kojenec

Keď sa narodí malé dieťa, pre ženu sa všetko zmení. Stáva sa zo ženy mama. Pri samotnom pôrode sa obaja svojim spôsobom stretávajú so smrťou.  Pozrieme sa na to, ako sú dotyky, telesný kontakt, bezpečie, pocit dôvery esenciálne pre vzájomný vzťah ako aj pre vývoj dieťaťa.

Stiahnuť ako audio

Stredné detstvo

Batole

Keď začne malý syn loziť, skúmať svoje okolie, stále viac a viac sa začína vzďaľovať od mamy, objavuje a posilňuje svoju vôľu, my to vnímame ako prvé obdobie vzdoru. On sa pritom začína učiť samostatnosti v rámci svojich možností a je to pre neho esenciálne cibriť silu svojej vôle v rámci dohôd a hraníc v rodine.

Stiahnuť ako audio

Neskoré detstvo

Predškolák

Pre mnohých synov je ťažký moment, keď na dlhší čas odchádza od mamy, od rodičov. Niekedy vstupuje do nového kolektívu, do širšej rodiny, na víkend k babičke alebo do škôlky. Zo skúseností je vidieť, že dievčatá tento prechod zvládajú ľahšie. Neustály pohyb, hravosť, skúmanie a skúšanie nových vecí je pre neho jeho život.  Stretáva sa mnohokrát s prvými náznakmi viny a učí sa cieľavedomosti.

Stiahnuť ako audio

Přehled modulů základního kurzu

0 – 7 rokov

 • prenatál – zodpovednosť, dôvera, láskavosť
 • ranné detstvo – stretnutie so smrťou, telo, bezpečie, dotyky
 • stredné detstvo – vôľa, vzdor, samostatnosť
 • neskoré detstvo – hravosť, vina, cieľavedomosť

 

1 hod 56 min

8 – 14 rokov

 • skorá puberta, dospievanie – školák, fyzické prebudenie, emócie, spôsobilosť,
 • stretnutie so smrťou
 • stredná puberta, dospievanie – adolescent, záujem, prechod, sebavyjadrenie
 • skúšky, skúšanie, výzvy, …

 

1 hod 35 min

15-21 rokov

 • neskorá puberta, dospievanie – mladý muž, dary, smer cesty, prepustenie
 • dochádza k prebudeniu duše a k fyzickej zrelosti
 • prechod zo zamerania na seba do obdobia konania, tvorenia
 • prechod z kolektívnej duše do individuálnej

1 hod 4 min