MÁMA A SYN – ZÁKLADNÍ ONLINE KURZ

 

 

 

0-7 LET

 

SLEDUJ VIDEA

Prenatál

Od početí k narození

Někdy to rodiče ví přesně, někdy to ví jen máma, v kterém okamžiku počali dětátko. Někdy se nám může zdát, že je to náhodný proces. Je to opravdu tak? Pojď se podívat na to, jaký vliv může mít na člověka okamžik jeho početí a samotné těhotenství. Co je důležité brát na zřetel před i při početí. Jak jsou například důvěra, laskavost, zodpovědnost důležité v prenatálním období syna?

Stáhnout jako audio

Rané dětství

Kojenec

Když se narodí malé dítě, pro ženu se všechno změní. Ze ženy se stává máma. Při samotném porodu se oba dva určitým způsobem setkávají se smrtí. Podíváme se na to, jak jsou dotyky, tělesný kontakt, bezpečí a pocit důvěry stěžejní pro vzájemný vztah i pro vývoj dítěte.

Stáhnout jako audio

Střední dětství

Batole

Když začne malý syn lézt a zkoumat své okolí, stále víc a víc se začíná vzdalovat od mámy. Objevuje a posilňuje svoji vůli a my to často vnímáme jako první období vzdoru. On se přitom jen začíná učit v rámci svých možností samostatnosti a je pro něho zásadní tříbit sílu svojí vůle v rodině v rámci nastavených dohod a hranic. 

Stáhnout jako audio

Pozdní dětství

Předškolák

Pro mnohé syny je těžký moment, když na delší čas odchází od mámy, od rodičů. Někdy vstupují do nového kolektivu, do širší rodiny, chodí do školky nebo na víkend k babičce. Ze zkušeností je vidět, že děvčata zvládají tento přechod lépe. Jeho život je pro něj v tomto období neustálý pohyb, hravost a zkoušení nových věcí. Častokrát se tu setkává s prvními náznaky viny a také se učí cílevědomosti. 

Stáhnout jako audio

Přehled modulů základního kurzu

0 – 7 let

 • prenatál – zodpovědnost, důvěra, laskavost
 • rané dětství – setkání se se smrtí, tělo, bezpečí, dotyky
 • střední dětství – vůle, vzdor, samostatnost
 • pozdní dětství – hravost, vina, cílevědomost

 

1 hod 56 min

8 – 14 let

 • raná puberta, dospívání – školák, fyzické probuzení, emoce, způsobilost 
 • setkání se se smrtí 
 • střední puberta – adolescent, zájem, přechod, sebevyjádření 
 • zkoušky, zkoušení, výzvy, …. 

 

1 hod 35 min

15 – 21 let

 • pozdní puberta – mladý muž, dary, směr cesty, propuštění 
 • dochází k probuzení duše a k fyzické zralosti 
 • přechod ze zaměření na sebe do období konání a tvoření 
 • přechod z kolektivní duše do individuální 

1 hod 4 min