CESTA SYNA – ONLINE KURZ

 

VITAJ
V KURZE

Milá mama, srdečne Ťa tu vítame

Sprevádzať Ťa budú spolutvorcovia projektu Rodina spolu

Jozef Mihališin - Cesta rodiny

Jozef MIHALIŠIN

Slovensko

Katy JUŘENČÁKOVÁ

Česká republika

Pozri sa na úvodné video, kde predstavujeme kurz

Vstup do jednotlivých modulov kurzu

0 – 7 rokov

Nahliadneme na detský vek syna od prenatálneho obdobia až po neskoré detstvo. Pozrieme  sa na sociálne zručnosti, ktoré potrebuje syn vidieť u nás dospelých a ideálne inšpirovať sa nami, ozvučíme výzvy tohto obdobia ako aj emócie, ktoré sú súčasťou vývoja dieťaťa. Prinesieme do priestoru zodpovednosť, dôveru, bezpečie, dotyky, rozvoj vôle, cestu k samostatnosti, hravosť, pocity viny, cieľavedomosť ako aj stretnutie so smrťou.

1 hod 56 min

8 – 14 rokov

Často už v ôsmych rokoch začína pre chlapca obdobie puberty. Dieťa sa mení na chlapca aj fyzicky, začína dospievať, vstupuje do školy, potrebuje sa priblížiť viac mužskému svetu. Začína sa uzatvárať viac do svojho sveta, prestávame mu rozumieť. Už to nieje náš malý chlapec, aj keď si to často nechceme pripustiť. Sebavyjadrenie a rôzne výzvy ako aj prechod z obdobia dieťaťa do obdobia chlapca je tu.

1 hod 35 min

15-21 rokov

Syn chlapec sa mení fyzicky na mladého muža,  dospieva fyzicky a začína sa prebúdzať psychicky ako muž. Ešte ho čaká istá cesta, kým dôjde k psychickej zrelosti. Téma prechodového rituálu prichádza vhod. Je dobré v tomto období uvidieť a uznať jeho dary a talenty, lebo sám sa vydáva na cestu vlastného života a začína vstupovať do obdobia tvorenia a konania. Je dobré vedieť, prečo potrebuje a ako môže mama syna pustiť do sveta.

1 hod 4 min