PRIHLÁSENIE

DO AKTUÁLNE OTVORENÝCH

ONLINE KURZOV

OTEC A DCÉRA

online kurz od 8. 5. 2022
so živými zoom stretnutiami

Do členskej sekcie kurzu sa dostaneš ak vyplníš prihlasovacie údaje, ktoré si dostal e-mailom.

MAMA A SYN

online kurz
s podpornou FB skupinou

Do členskej sekcie kurzu sa dostaneš ak vyplníš prihlasovacie údaje, ktoré si dostala emailom.

MAMA A SYN

online kurz od 25. 9. 2021
so živými zoom stretnutiami

Do členskej sekcie kurzu sa dostaneš ak vyplníš prihlasovacie údaje, ktoré si dostala emailom.